Uppdateringstjänsten för sjökort

Sjökortsrättelser och andra viktiga meddelanden publiceras i Underrättelser för sjöfarande. Notiserna samlas regelbundet i en PDF-publikation som fritt kan laddas ner från dessa sidor. Man kan också söka notiser i den nya UfS Online-söktjänsten.

Underrättelser för sjöfarande (UfS)

Underrättelser för sjöfarande innehåller information om ändringar och arrangemang i anknytning till säkerhetsanordningar för sjöfarten, sjöfartshinder, lotstjänsten, radiokommunikation, sjöfartspublikationer samt alla sjökortsrättelser.

UfS-publikationen och UfS Online-söktjänsten

Underrättelser för sjöfarande ges regelbundet ut som en PDF-publikation. Den utkommer 3 gånger per månad, den 10, 20 och sista varje månad. Den kan laddas ner fritt från Trafikverkets webbsidor. Sjökortsrättelserna har grupperats områdesvis. Övriga  meddelanden som inte är sjökortsrättelser/-ändringar finns under rubriken "Tillkännagivanden".

UfS Online är en ny söktjänst, där man kan söka notiser med olika kriterier. Man kan söka sjökortsrättelser enligt område, sjökortsprodukt (sjökort) eller publiceringstidpunkt. Alla notiser kan därtill filtreras bl.a. enligt typ (temporär/preliminär), publiceringstidpunkt eller notisens nummer. De senaste notiserna visas alltid först i söktjänsten.

Det nya systemet gör det möjligt att visa notiserna i den nya söktjänsten innan de ges ut i PDF-publikationen. Brådskande meddelanden publiceras så fort som möjligt i söktjänsten. Övriga meddelanden publiceras vid den lämpligaste tidpunkten med tanke på innehållet.

Sjökortsspecifik uppdateringstjänst

I den sjökortsspecifika uppdateringstjänsten har man samlat alla sjökortsrättelser som berör den gällande upplagan av sjökortsprodukten. Avsikten med tjänsten är att göra det lättare att ta i bruk och uppdatera en ny sjökortsprodukt medan den är till salu. I tjänsten finns alla sjökort som utkommit  2009 eller senare. Man uppdaterar de sjökortsspecifika sammanställningarna så fort som möjligt efter att PDF-versionen publicerats.

Nu kan man också söka de sammanställningar enligt sjökortsprodukt som finns i den sjökortsspecifika uppdateringstjänsten direkt i den nya UfS Online-söktjänsten.  OBS! Endast rättelser som publicerats efter 10.4.2016 ingår i UfS Online-söktjänsten. Efterhand som de nya sjökortsprodukternas hela rättelsehistorik inkluderas i söktjänsten, kan man söka de sjökortsspecifika sammanställningarna också där. Endast rättelser som berör de sökta sjökortsprodukterna visas i söktjänstens sammanställning.

Den sjökortsspecifika uppdateringstjänsten, QR-kod och övergångstid

Den nya söktjänsten gör det möjligt att söka och kontrollera det tryckta sjökortets rättelsehistorik med hjälp av den tryckta  QR-koden i sjökortet. QR-koden innehåller en länk direkt till sjökortsprodukten i söktjänsten. Om ett sjökort har en bildlik QR-kod, så finns hela rättelsehistoriken i den nya söktjänsten. Om sjökortet inte har någon kod, så finns historiken i sin helhet endast på sidan "Sjökortsspecifik uppdateringstjänst".

På sidan "Sjökortsspecifik uppdateringstjänst" finns alltid länkar till rättelsehistoriken för alla sjökort.

Ett föråldrat sjökorts rättelsehistorik kan också hittas via QR-kodens länk. Det inte är möjligt att uppdatera ett föråldrat sjökort med hjälp av QR-koden, eftersom rättelserna som publicerats efter att sjökortet blivit ogiltigt inte längre syns. Då man söker ett föråldrat sjökorts uppgifter i söktjänsten, så visas fortfarande innehållet i sjökortsrättelserna, men inte själva sjökortsuppgifterna.

Sidan uppdaterad 28.02.2018