Hämta fyrar

Enligt område
Områden
Enligt produkt
 

I webbtjänsten kan du söka fyrar ur Trafikverkets register över farleder och säkerhetsanordningar. Med hjälp av webbtjänsten kan man, bland annat, söka ändrade fyruppgifter eller ta ut en lista över fyrarna enligt sjöområde, vattendrag eller ett visst sjökort.

Sidan uppdaterad 22.11.2018