Fyrlista

Under sommaren 2016 ersätts den tryckta publikationen med PDF-publikationer som fritt kan laddas ned.

Publikationen är indelad i sektioner för att underlätta både uppdatering och användning. Allmän information om fyrlistan, dess användning samt fyrarna finns i en separat PDF-publikation. Tabellerna över fyrarna har indelats i separata PDF-publikationer för inlandsfarvattnen och kustområdena. Saimens vattenområde finns med i publikationen över inlandsfarvattnen som en del av Vuoksens vattendrag. Fyrlistorna för de olika områdena kommer att uppdateras oftare än den allmänna informationen.

Nedan finns länkar för nedladdning av de senaste versionerna. Nya utgåvor kan publiceras oftare än tidigare. Information om publicering av nya utgåvor ges som en Underrättelse för sjöfaranden.

Fyrar vid Finlands kust  
Finlands fyrar, Allmän information Finlands fyrlista, Kustområdet

Fyrar i Finlands inlandsfarvatten
Finlands fyrar, Allmän information Finlands fyrlista, Inlandsfarvattnen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 23.06.2016