Hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden

Bil på vägen, vinter

Hastighetsbegränsningarna sänks alltid inför vintern. Detta minskar risken för olyckor som i mörker är dubbelt större och i halka flerdubbelt större jämfört med läget i dagsljus och på torrt väglag.

Tack vare vinterbegränsningarna minskar antalet omkomna med uppskattningsvis 8 personer och antalet skadade med 36 personer per år. De sänkta hastighetsbegränsningarna medför också annan nytta: bränsleförbrukningen och utsläppen minskar, beläggningen slits mindre och däcksbullret dämpas.

De sänkta hastighetsbegränsningarna gäller till våren, och sommarbegränsningarna återinförs när körförhållandena blir bättre.

Hastighetsbegränsningar meddelande vintern 2018-19

Hastighetsbegränsningar enligt region (pdf, på finska)

Se också

Hastighetsbegränsningar ger säkrare och smidigare trafik

Sidan uppdaterad 23.10.2018