Om Trafikledsverket

Trafikledsverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. Vi ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för utvecklingen av trafiksystemet.