Ansökan om finansering för mobilitetsstyrning på arbetsplatser 2017

Syftet med mobilitetsstyrning på arbetsplatser är att påverka de anställdas val av färdsätt och uppmuntra och styra dem till att använda hållbara färdsätt. Nu öppnar Trafikverket, Sitra, Trafiksäkerhetsverket Trafi och programmet I form för livet ansökan för 2017 om finansiering av mobilitetsstyrning på arbetsplatser för FoU-relaterade projekt 2017. Ansökningsprocessen koordineras av Motiva på uppdrag av finansiärerna. Finansieringen riktar sig till att pröva, tillämpa och utveckla nya typer och innovativa verksamhetsmodeller för mobilitetsstyrning på arbetsplatser.

FoU-finansiering kan sökas av aktörer som är viktiga med tanke på mobilitetsstyrning på arbetsplatser, såsom arbetsgivare inom offentliga och privata sektorn eller aktörer, tjänsteleverantörer, konsulter, organisationer och forskningsinstitut inom mobilitetsstyrning. Man strävar efter att dela finansieringen ändamålsenligt mellan ungefär 5–8 projekt. Det beviljas finansiering för högst 75 % av projektets totala kostnader.

Ansökningstemana är

  • Nya modeller för finansering och tjänsteleverans som främjar hållbar mobilitet på arbetsplatser

  • Integrering av hållbar mobilitet i de nuvarande versamhetsmodellerna samt under förändringsfaser

  • Användarorientering och kampanjer

  • Regionala pilotprojekt och nätverk.

Finansiering kan också ansökas om och beviljas för projekt som ligger utanför dessa temaområden.

Ansökan ska skickas senast fredagen 27.1.2017, kl. 16 per e-post till adressen liikkumisenohjaus(at)motiva.fi.

Meddelande om ansökan (länk till filen)

Beskrivning av ansökningstemana (länk till filen)
Sidan uppdaterad 05.12.2016