Investeringsprogrammet för gång och cykling 2018

Med hjälp av investeringsprogrammet för gång och cykling stöder man förbättrandet av förhållandena för gång och cykling inom städers och kommuners gatunät. Under 2018 kommer det att delas ut sammanlagt 3 500 000 euro i statsunderstöd till kommuner och städer genom investeringsprogrammet. Med denna summa strävar man att i mån av möjlighet finansiera 6–10 olika projekt. Understöd kan beviljas för sökande som bevisat att de förbinder sig till att främja gång och cykling. Programmet har som mål att öka antalet resor gjorda till fots eller med cykel med 30 procent före 2030.

Projektansökningar önskas inom följande teman:
1.         Nya gång- och cykelrutter i huvudstadsregionen (pendelrutter, kvalitetskorridorer) 
2.         Utveckling av existerande gång- och cykelrutter i huvudstadsregionen 
3.         Färdkedjor, t.ex. utveckling av cykelparkeringen

När projekten väljs och besluten om understöd fattas fästs det särskild uppmärksamhet vid projektens uppskattade effektfullhet, d.v.s. hur mycket projektet uppskattas öka mängden gång och/eller cykling eller påverka deras andel av färdsätten i målregionen.

Ansökan om investeringsstöd görs med ansökningsblanketten. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna före du fyller i ansökningsblanketten.

Ansökningarna ska lämnas in senast den 7 december 2018 kl. 16.00. Ansökan ska skickas in via e-post till adressen kirjaamo@liikennevirasto.fi .

Ansökningsanvisningar

Ansökningsblankett

Sidan uppdaterad 29.11.2018