Ordlista

E = Planskild anslutning
S = Bro
M = Landsväg
K = Gata
R = Ramp
J = Gång-och cykelväg
M101 = Ring I
M120 = Vichtisvägen
Me = Bullerskydd
Rv3 = Tavastehusleden
S2 = Reimars överfart
S3 = Reimars korsningsbro
S4 = Bron över Rutiån
S5 = Kårbölelänkens underfart
S6 = Murmästarvägens norra underfart
S7 = Murmästarvägens norra/södra korsningsbro
S8 = Kårbölevägens bro
S9 = Underfarten vid Finska-ryska skolan
Murmästarvägens dubbelbro
Ring I:s broar över Tavastehusleden.
Mästartunneln
Ring I:s tunnel i norra Alberga.
Stabilisering
Grundförstärkningssätt, där finkornig marksubstans förstärks med hjälp av bindemedel. 
Betonggjutning
Gjutning av betong i formar, till exempel när man bygger broar. 
Påldäck
Vägkonstruktionens vikt överförs till det bärande marklagret med en platta av armerad betong stödd med pålar. 
Dumper
Ledramsstyrd schaktningstraktor (= inga svängande hjul) avsedd för flyttning av marksubstans. 
Hiab-bil
Lastbil med lyftanordning.
Lamell
Till exempel lätt avstängningsanordning för att avgränsa körfält, spärrstolpe.
Brytning
Brytning av berg genom sprängning.
Massabyte
Svagare marksubstans ersätts med bättre bärande mark.
Avlägsnande av ytjord
Avlägsnande av organogent material.
Stenkrossning
Stora block krossas med slaghammare (dvs. rammer).
Krossningsarbeten
Bearbetning av sprängsten till krossmaterial.
Jordskärning
Jordgrävning (grop motsats till bank).
Sidan uppdaterad 27.06.2016