Trafikarrangemang

7.9.

13.7.

Sakkola underfart stängs mellan den 15 juli och den 15 augusti på grund av rivnings- samt vatten- och avloppsarbeten. Man slipper från den ena sidan av Ring I till den andra genom Bruksstrandens underfart i riktning mot Alberga och på Otnäs sida över Marspångens gångbro.

I området kring Kronoborgsvägen börjar man bygga nya bullerskydd längs Ring I. Byggarbetena medför ändringar i gång- och cykeltrafikens förbindelser i området från och med den 14.7. Förbindelsen mot Alberga och Bruksstrandens underfart bevaras via Lumivaaravägen och Lumivaarastigen. Omvägarna visas på kartan nedan, och gula skyltar har lagts upp i området för att styra trafiken.

 

Små ändringar görs i trafikarrangemangen för fordonstrafiken vid Sakkola underfart under två omgångar i början av juli. Ändringen i körriktningen Ring I österut tas i bruk 9.7. Ändringen i omvägen i körriktningen Ring I västerut tas i bruk 14.7. Dessutom stängs hållplatsen E2054 Bredstranden permanent 6.7.2020. Alla ändringar syns på den bifogade kartan.


 

27.5.2020: 

Det kommer att ske ändringar i trafikarrangemangen från Torvmossvägens rondell mot Alberga i två skeden i maj–juni. Omdirigeringen av omvägen i körriktningen Ring I österut tas i bruk kvällen

torsdag 28.5. Då flyttas också hållplatsen E1216.

Omdirigeringen av omvägen västerut genomförs i juni. Alla ändringar syns på den bifogade kartan.

24.4.2020: På måndagen 27.4. flyttas Kronoborgsvägens busshållplats (E1201, körriktning mot öster). Hållplatsen flyttas ca 50 meter och kommer att vara belägen på Ahlberga sidan av Bruksstrandens underfart.

 

12.3.2020: Östra delen av Laajaranta gångtunnel vid Torvmossvägen börjar rivas torsdagen den 12 mars. Tunneln är i bruk under arbetet, och det finns trafikledare på plats som säkrar genomfarten. Det lönar sig dock att reservera extra tid om man är på väg till hållplatsen Torvmossvägen E1216, eftersom trafikledarna tidvis kan tvingas stoppa trafiken genom tunneln av säkerhetsskäl. Då projektet är klart ersätts gångtunneln med en överfart för cykel- och gångtrafik för att korsa Ring I.

Sidan uppdaterad 07.09.2020