September:

 • Räcken och broutrustning för Räisäläbron för Spårjokern byggs
 • Markstöden för den västra gångtunneln till Sakkola byggs
 • Korsningsbron vid Bredviksknuten vattenisoleras
 • Gångtunneln vid Bredviksknuten vattenisoleras
 • Brodäcket till gångtunneln vid Kronoborgsvägen gjuts
 • Vattenunderhållsarbeten vid Torvmossvägen
 • Bullerplank och -räcken byggs mellan Sakkolas gångtunnel och Brukstrandens gångtunnel
 • Konstruktionslager för Ring I mellan Torvmossvägen och Kronoborgsvägen installeras

Se listan över alla arbetsskeden som framskrider och färdigställs i juni–augusti:

Juni:

 • Armering av brodäck för Räisäläbron för Spårjokern 
 • Vattenisolering av det östra brodäcket för gångtunneln i Sakkola och finslipning av bron Byggande av brodäck för korsningsbron vid Bredviksknuten 
 • Byggande av brodäck för gångtunneln vid Bredviksknuten 
 • Byggande av stöd och ställning för korsningsbron vid Kronoborgsvägen 
 • Gjutning av brodäck för den östra gångtunneln vid Bruksstranden
 • Rivning av östra sidan av den gamla gångtunneln vid Bruksstranden 
 • Byggande av banken för Spårjokern 
 • Rivning av den gamla sträckningen för Ring I från Torrmossvägen österut 
 • Byggande av omvägen för gångtunneln i Sakkola 
 • Byggande av vattenledningar och tryckavlopp samt dagvattenlinjer 
 • Byggande av bullerhinder och -räcken mellan Valkjärvivägen och Kronoborgsvägen 

Juli

 • Brodäcket till Räisäläbron för Spårjokern gjuts
 • Östra bron för gångtunneln i Sakkola öppnas för trafik
 • Den gamla västra bron till gångtunneln i Sakkola rivs
 • Det östra brodäcket för gångtunneln vid Bruksstranden membranisoleras
 • Den gamla östra bron till gångtunneln vid Bruksstranden rivs
 • Banken för Spårjokern på sidan mot Otnäs från Räisäläbron färdigställs
 • Ring I flyttas till en ny sträckning vid gångtunneln i Sakkola

 

Augusti

 • Brodäcket till Räisäläbron för Spårjokern membranisoleras
 • Landfästena för gångtunneln i Sakkola byggs
 • Brodäcket till Bredviksknutens korsningsbro gjuts
 • Brodäcket till gångtunneln vid Bredviksknuten gjuts
 • Brodäcket till Kronoborgsvägens korsningsbro gjuts
 • Merparten av vattenunderhållsarbetena mellan Valkjärvivägen och Torvmossvägen färdigställs
 • Vattenunderhållsarbeten mellan Torvmossvägen och Kronoborgsvägen inleds
 • Bygget av bullerplank och -räcken mellan Valkjärvivägen och Kronoborgsvägen pågår

 

Sidan uppdaterad 20.08.2020