Projektprocessen

Trafikverket ansvarar för planeringen, underhållet och anläggandet av de järnvägar och farleder som staten förvaltar samt för byggandet av betydande vägprojekt.

$curSection.bigImageAltText.data
Sidan uppdaterad 27.10.2015