Kontakta Digiroad-operatören

Informationstjänst, underhållsavtal och beställningar

E-poststöd för Digiroad: info@digiroad.fi
Digiroad-hållplatsärenden: pysakit@digiroad.fi
SURAVAGE-leveranser: suunnitelmat@vayla.fi
Telefon: 040 507 2301 (kl. 9–16)

Operatörens postadress

Trafikledsverket Digiroad
c/o Sitowise Oy
Fästningsväg 6 D
02600 Esbo

Ärenden som gällar enskilda vägar

Tel. 040 507 2301 (kl. 9-16)
e-post: info@digiroad.fi

Trafikledsverkets kontaktuppgifter

Digiroad-datasystemansvarig
Matti Pesu, tfn 029 534 3538
E-postadressen har formen fornamn.efternamn@vayla.fi

Trafikledsverkets besöksadress

Trafikledsverket
Semaforbron 12 A (PB 33)
00521 Helsingfors

Sidan uppdaterad 16.04.2020