Trafikmängdskartor

Trafikledsverket uppehåller årligen kartor över trafikmängder för hela landet. Kartorna erbjuds främst i elektronisk form.

Trafikmängden beskrivs med hjälp av årets genomsnittliga dygnstrafik (KVL) och dess enhet är fordon/dygn. Genom kartor för hela landet visas trafikmängder för motor-, stam- och regionalvägar.

Visa större karta  (fungerar för de flesta web-browserna) 

 

 

Sidan uppdaterad 09.07.2020