Rv 4 Rovaniemi

Färdiga projekt

I Rovaniemi är en grundlig förbättring lösningen på riksvägens trafikproblem. Riksvägen förbättras på en cirka 2,5 kilometer lång sträcka från kärncentrum söderut mot Oijustie.

Bakgrund

Riksväg 4 utgör en viktig länk genom Finland ända till Barentsområdet. Vägavsnittet i Rovaniemi är tättrafikerat och trafikstockningar är vanliga. Vägen används både av pendlare och trafikanter inom staden, och trafikflödet stannar ofta i trafikljusen. Den grundliga förbättringen ökar både säkerheten och smidigheten i trafiken.

Mål

Den grundliga förbättringen ökar både säkerheten och smidigheten i trafiken. Trafiken blir betydligt smidigare då man tar bort trafikljusen från riksvägen och bygger planskilda anslutningar. De nya arrangemangen minskar förseningarna i anslutningarna och de planskilda anslutningarna gör att också den tvärgående trafiken löper smidigare. Samtidigt blir verksamhetsförutsättningarna för trafiken i stadsregionen betydligt bättre.

Hur projektet framskrider

Byggnadsarbetet påbörjades i augusti 2014 och det blir färdigt under 2016. 

Kostnaderna för projektet

Kostnadsberäkningen för projektet är 25 M€, varav kommunens andel är cirka 2 M€.
Sidan uppdaterad 27.10.2015