Vanliga frågor

Vad ingår i projektet?

Stensbölevägens trafikljusstyrda anslutning har ersatts med en planskild anslutning. Ladugårdsbågen har förlängts ända till Kvarnbäcksvägen. Det har byggts fler förbindelser för fotgängare och cyklister över och under Ring I. I närheten av den planskilda anslutningen har byggts en parkbro som förenar friluftsområdena i Vik och Stensböle. Motionärer kan korsa Ring I längs bron utan att just alls märka trafiken.Bullerskydden förbättras.

Effekterna av projektet till trafiken?

Projektet sammanbinder Vik, Stensböle och Kvarnbäcken. Trafiken blir smidigare.

Effekterna av projektet till cyklister och fotgängare?

Kollektivtrafikförbindelserna förbättras bl.a. tack vare den nya busstamlinjen och de nya hållplatserna. Fotgängare och cyklister får nya rutter.

Effekterna av projektet till området?

Parkbron minskar belastningen på det känsliga naturskyddsområdet i Gammelstadsfjärden. Bullerolägenheterna minskar. Förutsättningarna för affärsverksamhet på området förbättras. Motionsplatserna är lättare tillgängliga.

Projektet i siffror?

Körbana som ska förbättras på Ring I: 1,5 km

Ramper: 1,2 km

Gator: 2,1 km

Gång- och cykelvägar: 3,5 km

Busshållplatser: 10 stycken

Broar: 7 stycken

Bullerskydd: 1,9 km

Stödmurar: 30 m

Byggherre: Helsingfors stads byggnadskontor och Trafikverket

Entreprenör: Kreate Oy

Byggkostnader: cirka 20 miljoner euro

Sidan uppdaterad 25.07.2016