E18, separat projekt i Kotka

Färdiga projekt

I det separata projektet förbättrades E18-vägen på en cirka nio kilometer lång sträcka i Kotka. I entreprenaden förbättrades främst de planskilda anslutningarna i Kyminlinna och Jumalniemi, och dessutom ingår broreparationer, gaturegleringar och bullerskydd. Projektet var gemensamt för Trafikverket och Kotka stad och det var färdigt i november 2015.

E18, separat projekt i Kotka

Projektets mål

Det separata projektet i Kotka är en del av hela E18-vägen, där man har byggt en säker och smidig motorväg från Åbo till Vaalimaa. I projektet avlägsnades ett av de värsta problemställena för trafiken på E18-vägen i Kotka. Ett annat mål för projektet var att göra trafiken smidigare mellan motorvägen och Kotka stad samt mellan olika stadsdelar. Projektet stöder också näringslivets utveckling.

De huvudsakliga arbetena i projektet fanns på en cirka tre kilometer lång sträcka mellan Kyminlinna och Karhula. Där förbättrades Kyminlinna planskilda anslutning och vägregleringarna i anknytning till den. I Jumalniemi byggdes en helt ny planskild anslutning och dessutom görs gaturegleringar i anknytning till den på Ahlströmsgatan och Kyminlinnavägen.

I projektet byggde man också en ny hållplats, reparerade motorvägsbroar över Huumanhaara i Kymmene älv och byggde broar för de nya ramperna över Korkeakoskenhaara i Kymmene älv. Mellan Kyminlinna och Rantahaka byggdes cirka nio kilometer bullerskydd.

Byggnadsarbetena på Kotka separata projekt började i juni 2014 och de var färdiga i november 2015.

$curSection.bigImageAltText.data

Kostnaderna för projektet

Projektet var gemensamt för Trafikverket och Kotka stad. De totala kostnaderna beräknas uppgå till cirka 32 miljoner euro, varav Kotka stads andel var cirka hälften.
Sidan uppdaterad 30.12.2015