Tillbaka

Reparation av broarna över Vichtisvägen på Ring I inleds

Reparation av broarna över Vichtisvägen på Ring I inleds

Publicerad 15.10.2020

Trafikledsverket inleder reparation av broarna över Vichtisvägen på Ring I måndagen den 19 oktober. En del av körfälten på bron är tillfälligt ur bruk under reparationsarbetet, vilket orsakar trafikstockningar på Ring I. Arbetet slutförs inom november månad.

Reparationer av beläggning och vattenisolering på broarna på Ring I (Murmästarvägen) som korsar Vichtisvägen (regionväg 120) inleds måndagen den 19 oktober. Broarna repareras eftersom vägens nuvarande beläggningslager inte har klarat av de stora trafikmängderna som väntat. I samband med reparationsarbetet gör man vägbeläggningen tjockare och reparerar samtidigt brons vattenisolering på några ställen efter skador från förra vintern.

Hälften av körfälten på bron är tillfälligt ur bruk under reparationsarbetet, vilket bromsar upp trafiken på Ring I. Två körfält är i bruk i båda riktningarna under arbetet. Även accelerationsfälten på ramperna är ur bruk under reparationsarbetet.

Färre körfält orsakar kraftiga trafikstockningar på vardagsmorgnar och -kvällar, uppskattningsvis kl. 6.30–9.00 och kl. 15–17. Vi rekommenderar att man använder alternativa rutter under de värsta rusningstiderna så länge arbetet pågår. Du kan kontrollera det aktuella trafikläget i tjänsten Trafikläget.

Mer information:

Trafikledsverket, projektchef Jarmo Nirhamo, tfn 029 534 3596, fornamn.efternamn@vayla.fi
Tjänsten Trafikläget: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015