Tillbaka

Nya vägmärken som tas i bruk den 1 juni 2020 presenteras

Nya vägmärken som tas i bruk den 1 juni 2020 presenteras

Publicerad 25.5.2020

Nya vägmärken kan börja synas på Finlands vägar från och med den 1 juni 2020 när den nya vägtrafiklagen träder i kraft.

Beroende på beräkningssättet tas cirka 50 nya märken i bruk. Helt nya är till exempel märkena för cykelgata, laddningsplats och sammanvävning av körfält, som också omfattar nya trafikregler.

Foto: Vägmärke på cykelgata. På cykelgatan ska bilisten anpassa sin hastighet efter cykeltrafiken. Principen är att på cykelgatan kör även bilar på körbanan i takt med cyklisterna. Cykelgatan är vanligen en vanlig gata med trottoarer, där det också kan finnas anvisad parkering.

Foto: Laddningsplats. Med tilläggsskylten anvisas en plats avsedd för laddning av ett elfordon.

Foto: Sammanvävning av körfält. Vid sammanvävning av två körfält kör man på båda fälten tills de tar slut och vid skiljepunkten kör man turvis in på det körfält som fortsätter. Märket kan endast användas när två körfält förenas till ett. Märket kommer också att användas i tillfälliga trafikarrangemang.

Många nya vägmärken för cykelåkning

I reformen av vägtrafiklagen har de nuvarande och framtida behoven i trafiken beaktats. I synnerhet vägmärken med anknytning till cykelåkning finns nu i större utsträckning än tidigare. Sådana nya märken är till exempel förutom den redan nämnda cykelgatan även cykelfält och väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen.

Foto: Cykelfält. Cykelfältet är reserverat för cyklar. Man får inte stanna eller parkera på cykelfältet.

Foto: Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen. Med märket kan endast anges en i konstruktionshänseende upphöjd fortsättning på en cykelbana. Märket skulle till exempel kunna användas på en huvudrutt för cykelåkning, om den korsande trafiken inte kan påvisas vara väjningspliktig med en triangel på grund av de övriga arrangemangen i korsningen. Märket används inte med triangel eller STOP-märke. Om det finns en skyddsväg på samma plats används båda märkena.

Foto: Även orienteringstavlan för cykeltrafik är en ny bekantskap.

Den nya vägtrafiklagen medför också nya möjligheter. I och med den nya vägtrafiklagen är det möjligt att med hjälp av vägmärken tillåta cykelåkning i båda riktningarna på en enkelriktad väg.

Foto: De nya tilläggsskyltarna visar att enkelriktad trafik i dessa fall inte gäller cyklar. Arrangemanget stöds med vägmarkeringar.

En del av de nya märkena kan bli sällsynta

Även om det i den nya vägtrafiklagen kommer att finnas en mycket omfattande mängd nya märken, kommer en del av dem sannolikt inte att synas på Finlands vägar i någon större utsträckning. Till exempel kommer det så kallade förbudet mot dubbdäck inte alls att användas på landsvägarna. Ett eget märke för minimihastighet kommer att finnas, men det finns ännu inga beslut om var märket i fråga kunde användas.

 

Foto: Trafik med motordrivet fordon med dubbdäck förbjuden.

 

Foto: Minimihastighet. På en väg med detta märke får man inte köra långsammare än den nämnda hastigheten, om trafiksituationen inte kräver det.

Är det här märket helt nytt?

På grund av olika beräkningsmetoder är det svårt att säga det exakta antalet nya vägmärken. Flera märken har olika underversioner - talar man då om ett eller flera märken? Är sådana märken nya som tidigare kallats andra trafikanordningar, men som nu får vägmärkesstatus? Till dessa hör till exempel märket för automatisk trafikövervakning.

Ovan nämnda fall kan lika väl tolkas som nya märken, stora förändringar eller små förändringar.

 

Foto: Hjortdjur. Märket i fråga är en underversion av märket A20-djur. De övriga underversionerna varnar för älgar och renar.

Foto: Automatisk trafikövervakning. Märket som berättar om automatisk trafikövervakning fick nu vägmärkesstatus och färgen ändrades samtidigt från gul till blå.

Foto: Avfartsskärm. Märket anger startpunkten för en avfart från en motor- och motortrafikväg eller någon annan motsvarande skiljepunkt i en planskild anslutning. Märket är säkert bekant för alla bilister, men först nu fick det vägmärkesstatus.

Var införs de nya märkena först?

Övergångsperioden för de nya vägmärkena är i huvudsak 10 år. Detta innebär att både nya och gamla vägmärken kommer att synas i trafiken under flera år.

Principen är att märkena byts ut mot nya vartefter de når slutet av sin livscykel eller då trafikarrangemangen kräver det.

Det finns vissa undantag. Enligt lagens övergångsbestämmelse ska följande märken bytas ut mot nya när lagen träder i kraft:

Kuva: Jalankulun, pyörällä ajamisen ja mopolla ajamisen kieltävä merkki sekä pyöräilyn ja mopoilun kieltävä merkki.

Foto: Märket som förbjuder gångtrafik, cykelåkning och körning med moped samt märket som förbjuder cykelåkning och körning med moped.

Märkena i fråga införs i trafiken med försnabbad tidtabell, eftersom de tidigare märkena som förbjuder cykelåkning också gällde mopeder. På märkena som förbjuder körning med moped finns nu även en bild av en moped.

Hur vänjer sig finländarna vid nya märken?

Utöver de helt nya vägmärkena har många gamla vägmärken moderniserats något i den nya vägtrafiklagen. Trots förnyelserna tror Trafikledsverkets experter att majoriteten förstår de nya märkenas budskap intuitivt.

"Jag tror att människor inte blir rådlösa även om de stöter på ett nytt vägmärke. Visserligen lönar det sig alltid att uppdatera informationen och framkalla betydelsen av de gamla märkena i minnet", säger Tuomas Österman, expert på trafikreglering vid Trafikledsverket.

Bilder på vägmärken med förklaringar finns på Trafikledsverkets webbplats: https://vayla.fi/web/sv/vagnatet/vagmarken/vagmarken2020

Bekanta dig också med vanliga frågor: https://vayla.fi/web/sv/vagnatet/vagmarken/vagmarken2020/vanliga-fragor

Mer information

Expert, trafikreglering Jukka Hopeavuori,
fornamn.efternamn(at)vayla.fi

Expert, trafikreglering Tuomas Österman,
fornamn.efternamn(at)vayla.fi