Tillbaka

I sommar beläggs mer än dubbelt så många landsvägar som i fjol

I sommar beläggs mer än dubbelt så många landsvägar som i fjol

Publicerad 22.04.2020

Beläggningarna på landsvägarna förnyas i år på en cirka 4 000 kilometer lång sträcka. Väganvändarna kan följa med var arbeten utförs i karttjänsterna på nätet.

Årets första beläggningsarbeten har inletts i södra Finland. På grund av den milda vintern sker detta något tidigare än normalt. Jämfört med de senaste åren är det också exceptionellt mycket beläggningar som förnyas.

"I fjol belades landsvägarna på en sträcka om cirka 1 700 kilometer. Sträckan var historiskt låg. I år beläggs betydligt mer än så. Enligt dagens uppskattningar kan vi belägga cirka 4 000 kilometer ", berättar Magnus Nygård, direktör för drift och underhåll vid Trafikledsverket.

Nygård uppskattar att med denna beläggningsmängd ökar reparationsskulden för landsvägarna inte i år. I år står cirka 200 miljoner euro till förfogande för reparation av belagda landsvägar. Av detta belopp går cirka 40 miljoner euro åt till att reparera beläggningsskador och förnya vägmarkeringarna.

"Finansieringen av underhållet av belagda vägar har ökat och därför kan vi vid behov även förbättra vägkonstruktionerna och torkningen av dem. Vi tror att detta kommer att förlänga beläggningarnas livscykel. Dessutom strävar vi efter att reparera mera beläggningar på gång- och cykelbanor", konstaterar Nygård.

Den varma vintern ökade behovet av att reparera vägnätet

Även om beläggningsmängderna ökar i år finns det också ett stort behov av reparationer i vägnätet. På grund av den milda vintern har det uppstått ovanligt mycket hål på många vägar. På grund av beläggningarnas dåliga skick har hastighetsbegränsningen sänkts på nästan 500 kilometer. En del av begränsningarna kan avlägsnas i och med sommarens beläggningsarbeten.

"Det viktigaste objektet är riksväg 4 från Orimattila anslutning till Vierumäki anslutning. På den här 47 kilometer långa sträckan kunde hastigheten inte höjas till sommarhastighet, utan begränsningen 100 kilometer i timmen måste kvarstå tills beläggningen förnyas ", berättar Juho Meriläinen, sakkunnig inom väghållning vid Trafikledsverket.

En del av livscykeleffektivt underhåll av beläggningarna är att utföra reparationerna på rätta platser vid rätta tidpunkter. Under den senaste tiden har satsningar gjorts på att utveckla kvaliteten på reparationerna av beläggningarna.

Vi gör arbetsplatserna säkrare tillsammans

Beläggningsarbetena kan underlättas av att trafikmängderna på många vägavsnitt är mindre än normalt på grund av coronakrisen. Detta kan också underlätta för dem som rör sig på vägarna i och med att det inte uppstår så långa köer på arbetsplatserna.

Även under exceptionella förhållanden ska trafikledningen och hastighetsbegränsningarna på arbetsplatserna iakttas för att garantera arbetstagarnas säkerhet och trafiksäkerheten. Även i år används följebilar på landsvägar med beläggningsarbeten för att förbättra säkerheten.

Hastighetsbegränsningarna som gällt under vägbygget kan avlägsnas när alla skeden i beläggningsarbetet och vägmarkeringsarbetena är färdiga. Vägmarkeringsarbetena slutförs i allmänhet senast tre veckor efter att beläggningsarbetet slutförts.

Aktuell information om beläggningsarbeten i karttjänsterna

Trafikledsverket har gjort en karta på nätet över projekten, där information om NTM-centralernas beläggningsarbeten för i år också har samlats. Kartan uppdateras när beläggningsprogrammen preciseras.

Utöver andra vägarbeten och störningar kan väganvändarna när som helst granska vilka beläggningsarbeten som pågår i Traffic Management Finlands Trafikläget-tjänst.

Entreprenörerna på Trafikledsverkets och NTM-centralernas vägbeläggningsarbetsplatser är Asfalttikallio Oy, GRK Infra Oy, NCC Industry Oy, Skanska Industrial Solutions Oy och Peab Industri Oy. För närvarande har Peab Industri Oy den största marknadsandelen.

Mer information

Avdelningsdirektör Magnus Nygård,
tfn 029 534 3576
fornamn.efternamn@vayla.fi 

Juho Meriläinen, sakkunnig inom väghållning,
tfn 029 534 3630
fornamn.efternamn@vayla.fi

Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll,
tfn 029 534 3630
fornamn.efternamn@vayla.fi

Närmare regional information om beläggningsarbeten på landsvägar får du från NTM-centralerna: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/yhteystiedot

 

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015